Aby kupić polisę kliknij

 • Wariant Ubezpieczenia – Rezygnacja i przerwanie podróży
 • Region – w zależności od obozu (krajowy > Polska, zagraniczny > Świat)

Następnie wprowadź pozostałe dane:

 • Data zakupu – WAŻNE – to data podpisania umowy lub data wpłaty zaliczki/zadatku
 • Data rozpoczęcia podróży – to pierwszy dzień obozu czyli data wyjazdu
 • Data zakończenia - to ostatni dzień obozu czyli data powrotu
 • Liczba osób - czyli ile dzieci ubezpieczasz w ramach wyjazdu na ten konkretny obóz
 • Cena świadczeń ogółem - to cena jaka widnieje na podpisanej umowie obozu

Na tym etapie należy zaznaczyć kratkę z opcją dodatkową, jeśli uznasz, że jest one potrzebna:

 • Zaostrzenie choroby przewlekłej – jeśli Twoje dziecko jest chore, leczy się, a obawiasz się tego, że poprzez zaostrzenie się tego stanu wyjazd może nie dojść do skutku bądź pobyt będzie musiał zostać przerwany w trakcie

UWAGA: tutaj znajdziesz kartę produktu mówiącą o tym jakie ryzyka są objęte zakresem ubezpieczenia. Po tym linkiem dodatkowo znajdziesz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeśli posiadasz jakieś zniżki/kody rabatowe Uniqa wpisz je w odpowiednim polu.

Po uzupełnieniu wszystkich danych i wybraniu opcji należy kliknąć czerwony przycisk „Dalej”. Po wykonaniu tej czynności przechodzisz do kolejnego ekranu, na którym należy uzupełnić w pierwszej kolejności Dane Ubezpieczającego czyli Twoje:

 • Imię/Nazwisko/Data urodzenia – wpisz swoje dane
 • Dane adresowe – wpisz swoje dane
 • Email/Telefon – wpisz swoje dane kontaktowe

Zauważ, że na tym etapie już znajduje się informacja o sposobie przekazania polisy przez Uniqa.

Następnie przewijając stronę w dół przejdź do Dane osób ubezpieczonych i uzupełnij pola:

 • Imię/Nazwisko/Data urodzenia – tu wpisz dane swojego Dziecka

Poniżej znajduje się sekcja z Oświadczeniami obowiązkowymi. Innymi słowy są to zgody, które należy wyrazić/zaznaczyć aby móc kupić ubezpieczenie zdalnie. Jak sama nazwa wskazuje należy zaznaczyć wszystkie zgody z tej sekcji.

Następnie przewijając stronę w dół napotkasz sekcję Oświadczeń dodatkowych, które nie są wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia zatem nie musisz ich zaznaczać.


Na samym dole strony znajduje się sekcja Sposób płatności i tu należy wskazać w jakiej formie chcesz opłacić ubezpieczenie:

Jeśli wszystkie kroki jakie do tej pory zostały wykonane są poprawne, kliknij w czerwony przycisk „Kupuję on-line”.


Będzie to równoznaczne z akceptacją warunków i zawarciem ubezpieczenia a tym samym koniecznością zapłaty składki.

Pojawi się formularz parametrów ubezpieczenia i odpowiednio zaznacz:

START