następnie kliknij w przycisk „KUP ONLINE” w lewej dolnej części ekranu.

Pojawi się komunikat informacyjny o przetwarzaniu danych – należy go zaakceptować.

Po tej czynności pokaże się już strona do wprowadzenia warunków ubezpieczenia.

WAŻNE – w lewym górnym rogu jest numer transakcji. Ta informacja będzie potrzebna jeśli z jakichkolwiek powodów napotkasz na trudność w sfinalizowaniu zakupu i będzie konieczne skontaktowanie się z infolinią.

W oznaczone pola wprowadzamy:

 • liczbę ubezpieczonych - czyli ile dzieci ubezpieczasz w ramach wyjazdu na ten konkretny obóz,
 • cena podróży – to cena jaka widnieje na podpisanej umowie obozu,
 • data zakupu – to data podpisania umowy,
 • data rozpoczęcia – to pierwszy dzień obozu czyli data wyjazdu,
 • data zakończenia – to ostatni dzień obozu czyli data powrotu.

Po wprowadzeniu danych w pola oznaczone kolorem, dane w sekcji „Okres ubezpieczenia” uzupełnią się automatycznie.


Następnie przewijając stronę w dół przejdź do sekcji zgód i oświadczeń.


Te zgody, które są niezbędne i muszą zostać wyrażone aby zakup ubezpieczenia był możliwy są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Po zaznaczeniu odpowiednich pól należy kliknąć w przycisk „DALEJ” znajdujący się w prawym dolnym rogu strony.

Po tej czynności przechodzisz do kolejnego ekranu, na którym należy wybrać wariant ubezpieczenia.


Zauważ, że Suma Ubezpieczenia jaką widzisz to właśnie cena obozu, która została wpisana w kroku poprzednim.


Na tym etapie należy zaznaczyć (tak jak w przypadku zgód w kroku poprzednim) kratkę z opcjami dodatkowymi, jeśli uznasz, że są one potrzebne.

 • Zachorowanie na COVID-19 – czyli rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zachorowanie na koronawirusa, a tym samym brak możliwości wyjazdu,
 • Zaostrzenie choroby przewlekłej – jeśli Twoje dziecko jest chore, leczy się, a obawiasz się tego, że poprzez zaostrzenie się tego stanu wyjazd może nie dojść do skutku bądź pobyt będzie musiał zostać przerwany w trakcie.

UWAGA: tutaj znajdziesz kartę produktu mówiącą o tym jakie ryzyka są objęte zakresem ubezpieczenia. Po tym linkiem dodatkowo znajdziesz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jeśli posiadasz jakieś zniżki/kody rabatowe Generali wpisz je w odpowiednim polu i naciśnij „Przelicz”.


Jeśli wszystko na tej stronie zostało już odpowiednio zaznaczone, kliknij w przycisk „DALEJ” znajdujący się w prawym, dolnym rogu strony.

Po wykonaniu tej czynności przechodzisz do kolejnego ekranu, na którym należy uzupełnić dane identyfikacyjne. Idąc od góry zaznaczamy:

 • Rodzaj klienta – osoba fizyczna,
 • Ubezpieczający jest Ubezpieczonym – UWAGA – zaznaczasz „NIE” ponieważ Ty jako Rodzic kupujesz ubezpieczenie dla swojego Dziecka,
 • Imię/Nazwisko/PESEL – wpisz swoje dane,
 • Numer telefonu/mail – wpisz swoje dane.

W sekcji adresu zameldowania również wprowadź swoje dane. Jeśli adres do korespondencji różni się od adresu zameldowania zaznacz odpowiednie pole i uzupełnij dodatkowe dane.

Poniżej strony w sekcji „Dane ubezpieczonych” wprowadź:

 • Imię/Nazwisko – tu wpisz dane swojego Dziecka,
 • Data urodzenia – data urodzenia Dziecka.

Po wykonaniu tej czynności, zobaczysz ekran z podsumowaniem warunków ubezpieczenia.


W sekcji „Forma płatności” będzie dostępna, a jednocześnie aktywna tylko jedna forma z uwagi na sposób zawierania umowy, a mianowicie płatność elektroniczna.


W dolnej części strony będzie jeszcze do uzupełnienia sekcja zgód niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia w formie elektronicznej czyli zdalnie. Ponownie zaznaczenia będą wymagały pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Po uzupełnieniu danych kliknij w przycisk „DALEJ”.

Jeśli wszystkie kroki jakie do tej pory zostały wykonane są poprawne i podsumowanie zawiera dokładnie takie warunki ubezpieczenia jakie chcesz mieć, kliknij w przycisk „ZATWIERDŹ”.


Będzie to równoznaczne z akceptacją warunków i zawarciem ubezpieczenia a tym samym koniecznością zapłaty składki.

Aby kupić polisę kliknij START

START